Цивільне та сімейне право : силабус навчальної дисципліни для 3 курсу, спеціальність 081 Право

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою є підготовка бакалаврів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Викладання дисципліни передбачає, що здобувач повинен отримати та засвоїти загальновизнані в юридичній доктрині і практиці цивілістичні постулати, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти навичками практичного застосування цивільно-правових засобів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми цивільного та сімейного права, що регулюють особисті немайнові та майнові відносини; практика застосування норм цивільного та сімейного права; основні положення цивільно-правової доктрини.
Опис
Ключові слова
аліменти, боржник, договір, застава, зобов’язання, збитки, кредитор, майно, неустойка, опіка, піклування, патронат, подружжя
Бібліографічний опис