Семантика й прагматика контактовстановлювальних метакомунікативних питань в англомовному діалогічному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається стадія встановлення мовленнєвого контакту. Визначаються функціонально-семантичні особливості контактовстановлювальних метакомунікативних питань як засобу організації діалогічного дискурсу. Розроблено типологію контактовстановлювальних метакомунікативних питань у сучасному англомовному діалогічному дискурсі. Контактовстановлювальні метакомунікативні питання регулюють хід інтеракції, забезпечують зворотний зв’язок у процесі спілкування.
Опис
Ключові слова
контактовстановлювальне метакомунікативне питання, діалогічний дискурс, інтеракція, мовленнєвий контакт, фатичний дискурс
Бібліографічний опис
Грабовська І. В. Семантика й прагматика контактовстановлювальних метакомунікативних питань в англомовному діалогічному дискурсі / Інна Грабовська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 5–12.
Зібрання