Джейн Остін, капітани і море: мариністичні образи в романах англійської письменниці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мариністичні образи посідають значне місце у творчості англійської романістки Джейн Остін. Це зумовлюється як обставинами її життя, так і літературними стратегіями і жанровими пошуками. Образи моря і приморських містечок найчастіше з’являються у пізніх романах Остін: “Доводах розсудку”, “Менсфілд-парку”, незавершеному “Сендітоні”. Роман “Доводи розсудку” є найбільш “флотським” з усіх творів авторки. У ньому тема морської кар’єри розглядається як соціальний ліфт, як дає змогу героям влаштувати особисте щастя. Це проявляється в сюжетній лінії капітана Фредеріка Вентворта та його коханої Енн Елліот. Морське узбережжя в Лаймі є простором змін для героїв, відновлення їхніх стосунків після восьми років розлуки. Море також символізує непевність, небезпеку. Роман “Сендітон” є “першим романом морського узбережжя”, на думку дослідниці Кетрін Сазерленд. У ньому зображується модний морський курорт, де збирається строкате товариство. Головна героїня роману Шарлотта Хейвуд спостерігає за галереєю комічних та ексцентричних типів, за порушеннями правил здорового глузду. “Сендітон” було написано перед смертю письменниці, тому твір лишився незавершеним, існує лише фрагмент роману. Багато авторів спробували продовжити сюжетні лінії роману, розгорнувши любовну історію між Шарлоттою та містером Сідні Паркером. Найноввіша спроба продовжити сюжет – телевізійний міні-серіал “Сендітон” сценариста Ендрю Девіса, продемонстрований на британському телеканалі ITV у серпні-жовтні 2019 року. Серіал критикують за надмірне осучаснення тематики, зокрема мотиви сексуальності та расової нетерпимості, а також за відсутність хепі-енду, що нетипово для романів Джейн Остін. Образ морського курорту в романі постає сетінгом для розгортання як любовної історії, так і “звичаєвої комедії”.
Опис
Maritime imagery holds a significant place in the literary work of the classical English novelist Jane Austen. This is caused both by the circumstances of her life and by literary strategies and genre experiments. Images of the sea and seaside towns most often appear in later Austin novels: “Persuasion”, “Mansfield-Park”, and the unfinished “Sanditon”. The novel “Persuasion” novel is the most “nautical” of all the works of the author. It addresses the theme of a maritime career as a social lift, enabling heroes to have personal happiness. This is evident in the storyline of Captain Frederick Wentworth and his beloved Anne Elliott. The Lyme Seashore is a place for change for heroes, restoring their relations after eight years of separation. The sea also symbolizes uncertainty, danger. The “Sanditon” is the “first seaside novel,” according to researcher Katheryn Sutherland. It depicts a fashionable seaside resort where a colorful society gathers. The main character of novel, Charlotte Haywood, follows a gallery of comic and eccentric types, in violation of common sense. “Sanditon” was written before the death of the writer, so the work remains incomplete, there is only a fragment of the novel. Many writers have tried to continue the story lines of the novel, unfolding a love story between Charlotte and Mr. Sidney Parker. The latest attempt to continue the plot is the television mini-series “Sanditon” by screenwriter Andrew Davis, shown on the British TV channel ITV in August-October 2019. The series is criticized for over-updating the subject matter, including motives for sexuality and racial intolerance, as well as the lack of a happy ending that is atypical for Jane Austen's novels. The image of a seaside resort in the novel is a setting for the unfolding of both a romance and a “comedy of manners.”
Ключові слова
Мариністичні образи, Джейн Остін, “роман морського узбережжя”, капітани, любовна історія
Бібліографічний опис
Філоненко С. Джейн Остін, капітани і море: мариністичні образи в романах англійської письменниці / Софія Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 19. – С. 139–144.
Зібрання