Время и пространство как когнитивные метафоры в художественном мире В. Пелевина

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
В статті аналізуються час і простір як когнітивні метафори в художньому світі В. Пєлєвіна. Хронотоп у творчих інтенціях письменника інтерпретується як категорія мислення. Особлива увага приділяється мові як ілюзорній знаковій системі, що програмує сприйняття та обмежує потенції розуміння. Досліджуються різні варіації, трансформації та функції метафоричних хронотопів, тяжіння їх до інтеграції в трансцендентні надметафори.
Опис
Ключові слова
пространство, время, когнитивная метафора, язык, метатекст
Бібліографічний опис
Титаренко Е. Время и пространство как когнитивные метафоры в художественном мире В. Пелевина / Елена Титаренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 176–184.
Зібрання