Ономастика малої прози Василя Шкляра

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Лінгвістика як наука є багатогалузевою і багатоаспектною, більшість аспектів якої на даному етапі не є до кінця розкритими і дослідженими. Ономастика ж як розділ мовознавства має також свою будову. Слов’янські ономастичні студії працювали у взаємодії з вивченням історії розвитку слов’янських мов.
Опис
Ключові слова
ономастичні студії, ономастика, мала проза, лексика
Бібліографічний опис
Панченко Г. В. Ономастика малої прози Василя Шкляра / Г. В. Панченко // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021. - С. 38–40.