Функціювання емоційно забарвленої лексими в українському епістолярії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Дослідження змісту мовної одиниці як складової тексту є одним із актуальних завдань сучасної лінгвостилістики. Наразі спостерігається посиленаувагу науковців до питання стилістичного функціювання різних компонентів тексту, одиниць, пов'язаних з проявом додаткового (конотативного) характеру їхніх стильових властивостей. Вивчення конотативного аспекту семантичної структури лексеми є важливим для мовностилістичних досліджень у зв'язку з тим, що в процесі актуалізації в тексті лексичні одиниці стають носіями стилістичної функції, естетичної (художньої), включно з експресивною. Варто підкреслити, що конотації, які нашаровуються на актуалізовану мовну одиницю, розширюють, підкреслюють її експресивну значущість.
Опис
Ключові слова
текст, мовна одиниця, емоційне забарвлення, лексика, український епістолярій
Бібліографічний опис
Колісніченко О. І. Функціювання емоційно забарвленої лексими в українському епістолярії / О. І. Колісніченко // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти :матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021.– С. 15–19.