Особливості перекладу німецьких термінів у галузі робототехніки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються особливості засвоєння та перекладу німецької термінології з вживанням в галузі робототехніки. Науково-технічна термінологія являє собою широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики. Тому вивчення закономірностей утворення термінологічної лексики, її структури та семантики, стало одним з найважливіших завдань сучасної лінгвістики. З’ясовано, що аналіз допомагає знайти актуальні тенденції термінотворення, а саме запозичення, абревіатури, термінологізація та детермінологізація. Обґрунтовано, що складність перекладу науково-технічних текстів полягає у розкритті та передачі іншомовних реалій.
Опис
Ключові слова
загальновживані терміни, похідні слова, складні іменники, скорочені терміни, термінологічні одиниц, багатозначність
Бібліографічний опис
Слюсаренко О. Особливості перекладу німецьких термінів у галузі робототехніки / Оксана Слюсаренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 102–108.
Зібрання