Теоретично-дискурсивні аспекти системного аналізу міжлітературних взаємин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті зроблена спроба простежити й проаналізувати теоретико-дискурсивні аспекти проблеми системного аналізу міжлітературних взаємин, який поєднує різні дослідницькі методики й не виключає жодної зі свого арсеналу.
Опис
This article is an attempt to trace and analyze the theoretical and discursive aspects of system analysis of relationships between literatures, combining different research methods and does not exclude any of their arsenal.
Ключові слова
Міжлітературні взаємини, системний аналіз, контактно-генетичний підхід, порівняльно-типологічний підхід, конвергенції, новелістика
Бібліографічний опис
Колінько О. Теоретично-дискурсивні аспекти системного аналізу міжлітературних взаємин / Олена Колінько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 2. – С. 40–45.
Зібрання