Загальне мовознавство : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік, ОП «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою курсу «Загальне мовознавство» є вивчення закономірностей розвитку і функціонування мови в її багатоаспектних зв’язках з людиною, суспільством, історією, культурою з урахуванням методів дослідження та опису мови, а також здобутків лінгвістики за багато віків її розвитку. Основним завданням вивчення дисципліни «Загальне мовознавство» є : - теоретичні: розширити загальнолінгвістичну підготовку словесника, а також поглиблено вивчити проблеми, які не могли бути висвітлені в попередніх курсах, ознайомити студентів з філософськими основами сучасного, здобутками вітчизняного, європейського і світового мовознавства; формувати сучасні погляди на проблеми мовознавства, спираючись на історію розвитку вітчизняного, європейського і світового мовознавства; озброїти майбутнього філолога методами наукового дослідження мови; - практичні: розвивати уміння й навички аналізувати й застосовувати основні положення лінгвістичних теорій у практичній діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вусик Г. Л. Загальне мовознавство : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік, ОП «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова». - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 5 с.