Громадянське самоусвідомлення митця як мотивація творчості: Борис Грінченко у літературному процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті автор звертається до найбільш дискутабельних аспектів психології творчості Бориса Грінченка. Письменник постає водночас як громадський діяч і непересічна особистість, традиціоналіст і експериментатор. Заклавши основи сучасної національної самоідентичності, Грінченко відверто заакцентовував болючі проблеми світоглядного і культурологічного характеру, чому присвячені його численні твори.
Опис
Ключові слова
творчість, місія, мистецтво, новаторство, національна самосвідомість, традиція
Бібліографічний опис
Єременко О. В. Громадянське самоусвідомлення митця як мотивація творчості: Борис Грінченко у літературному процесі / О. В. Єременко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 8. – С. 118–126.
Зібрання