Технології неформальної освіти : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус Технології неформальної освіти" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Syllabus Technologies of Non-Formal Education "for applicants of the second (master's) level of higher education of the educational program" Social Pedagogy. "
Ключові слова
неформальна освіта, соціальна робота, навчання протягом життя, мобільність, non-formal education, social work, lifelong learning, mobility
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Технології неформальної освіти : силабус для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Соціальна педагогіка" на 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя, 2023. – 4 с.