Сучасна світова історіографія : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (історія та археологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни сучасна світова історіографія є глибоке вивчення історіософської спадщини вітчизняних та зарубіжних істориків, напрямків і шкіл, їх суспільно-політичних поглядів і історичних концепцій. Мета курсу включає ознайомлення з оцінками ними народів, проблем, процесів, подій і фактів історичного минулого світових країн, критичне, неупереджене осмислення непростого процесу розвитку історичної науки нашого самобутнього народу, що зробив суттєвий внесок у скарбницю світової цивілізації. Предметом вивчення дисципліни є закономірності нагромадження знань і розвитку історичної думки у післявоєнний період в світі, трансформація історіографічних шкіл та напрямків дослідження у світі після Другої світової війни.
Опис
Ключові слова
історіографія, національні історіографічні традиції, постмодернізм, методологія історії, історична пам’ять, соціальна історія
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Сучасна світова історіографія : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (історія та археологія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. ‒ 7 с.