Лабораторний практикум з управління персоналом : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Лабораторний практикум з управління персоналом" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка".
Опис
The working program "Laboratory Workshop on Personnel Management" for applicants of the second (master's) level of higher education of the educational and professional program "Social Pedagogy."
Ключові слова
кадровий менеджмент, співбесіда, прийом на роботу, оцінка персоналу, мотивація персоналу, personnel management, interview, employment, employment, staff evaluation, staff motivation, team building
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Лабораторний практикум з управління персоналом : силабус навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка" на 2023–2024 навчальний рік. – Запоріжжя, 2023. – 12 с.