Історія України : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Хореографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Мета та предмет курсу полягають в опануванні історичними знаннями, закономірностями історичного розвитку, ознайомленні з новими підходами до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища; актуалізації, систематизації та поглиблення історичних знань здобувачів з історії України. Завдання вивчення дисципліни «Історія України» полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними історичними періодами становлення українського суспільства та держави Україна, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій курсу, оволодіння сучасними методами історіографічного аналізу, розуміння тенденцій політичної, соціально-економічної та культурної трансформацій України. Предмет навчальної дисципліни: історичний розвиток українського суспільства та державотворчих процесів в Україні в історичній ретроспективі.
Опис
Ключові слова
Україна, історичні джерела Київська Русь, Галицько-Волинська держава, козацька доба, Запорізька Січ, Перша світова війна
Бібліографічний опис
Кіосов Д. Д. Історія України : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Хореографія. ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 8 с.