Сучасна російська мова (синтаксис простого речення) : силабус навчальної дисципліни для спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (російська)). Англійська мова на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна російська мова (синтаксис простого речення)» - ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними основами простого синтаксису російської мови та виробити в них уміння і навички синтаксичного аналізу мовних одиниць. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна російська мова (синтаксис простого речення)» є: 1) надати здобувачу вищої освіти наукові знання про сучасну систему російської літературної мови з розділів «Синтаксис простого речення», «Пунктуація»; 2) навчити ЗВО володіти формами усної та писемної літературної мови, вміти оцінювати мовленнєві та стилістичні факти у відповідності з граматичними нормами; 3) підготувати ЗВО до діяльності вчителя в закладах освіти. Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на розвиток навичок науково-дослідницької роботи в області синтаксису та пунктуації. Передбачено самостійну роботу з підручниками, посібниками, термінологічними та іншими видами словників, навчальною та довідковою літературою.
Опис
Ключові слова
синтаксис, словосполучення, просте речення, класифікації словосполучень і простих речень, структурна модель, схема
Бібліографічний опис