Вторинні функції знахідного відмінка в сучасній українській мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У вивченні граматичної структури української мови першорядну роль відіграє іменникова категорія відмінка, оскільки вона «тісно пов’язана з морфологічною, формально-синтаксичною, семантико-синтаксичною та комунікативною структурами мови і складається з найбільшої кількості морфологічних компонентів-грамем»
Опис
Ключові слова
іменникова категорія відмінка, грамеми знахідного відмінка, засоби масової інформації, вторинні функції, відмінникові форми
Бібліографічний опис
Кушнеренко В. С. Вторинні функції знахідного відмінка в сучасній українській мові / В. С. Кушнеренко // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021. - С. 26–28.