Кейс технології : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Кейс технології" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
Working program "Case Technologies" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social Work and Social Pedagogy."
Ключові слова
кейс-технології, кейс-стаді, case-technology, case-herd
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Кейс технології : робоча програма для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 14 с.