Основи теорії мовленнєвої комунікації для ОП "Середня освіта (українська мова та література)": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни “Основи теорії мовленнєвої комунікації“ є надати знання філософсько-психологічних можливостей комунікативної діяльності; визначити вплив комунікації на духовний та економічний розвиток суспільства; навчити вільно володіти всіма засобами комунікації, допомогти студентам набути міцні і сталі навики комунікативних норм у процесі професійної діяльності, ознайомити з загальними тенденціями розвитку світової комунікації. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи теорії мовленнєвої комунікації“ є тлумачення поняття «комунікативний процес» та його складників; опис видів, аспектів, сфер та функцій комунікації; з’ясування й характеристику факторів контакту у вербальній комунікації — комунікативний кодекс, принципи, які регулюють взаємоприхильність між мовцями, та обмін комунікантами інформацією у процесі вербальної взаємодії; оволодіння інформацією щодо особливостей використання мови як коду і шляхами підвищення ефективності спілкування рідною та іноземними мовами; розвиток розуміння мови як соціально-психологічного феномену; знання особливостей мовної комунікації, що створює підґрунтя для комунікативної грамотності фахівця-філолога, головним професійним знаряддям якого є мова як семіотично-інформаційна система, засіб комунікації та пізнання, культурологічний код. Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на розвиток навиків писемної мови. Передбачено самостійну роботу з підручниками, посібниками, термінологічними та іншими видами словників, навчальною та довідковою літературою.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Глазова С. М. Основи теорії мовленнєвої комунікації для ОП "Середня освіта (українська мова та література)": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 10 с.