Бібліографічні покажчики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Праці науково-педагогічних працівників БДПУ в наукометричних базах Scopus та Web of science
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2024)
  Мета запропонованого науково-допоміжного бібліографічного покажчика – ознайомити наукову спільноту з публікаційною діяльністю наукових та науковопедагогічних працівників університету у міжнародних наукометричних реферативних базах даних Scopus та Web of Science. Даний покажчик містить інформацію про праці, проіндексовані в цих базах даних, що хронологічно охоплюють 2023–1974 рр., в загальній кількості 481 наукова стаття. Бібліографічні записи систематизовано у 2-х розділах. Групування описів в межах розділів здійснено за хронологічним та алфавітним принципом. До 1-го розділу увійшли видання, проіндексовані протягом 2023–1979 рр. у наукометричній базі Scopus. В 2-му розділі описано праці науково-педагогічних працівників університету, проіндексовані в наукометричній базі Web оf Science Core Collection 2023–1974 рр. Також до покажчика увійшли показники проведеного моніторингу «ТОП 20 праць університету за кількістю цитувань в наукометричній базі Scopus та Web оf Science Core Collection». Бібліографічний опис здійснено згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA style. Опис публікацій подано мовою оригіналу документа із дотриманням правил орфографії, пунктуації та фонетичних особливостей. Електронну версію науково-допоміжного бібліографічного покажчика оприлюднено на веб-сайті бібліотеки БДПУ (https://library.bdpu.org.ua/). Науково-допоміжний бібліографічний покажчик видано до Днів науки в Україні. Він розрахований на науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Про війну на війні. Бібліографічний покажчик наукових праць науковців Бердянського державного університету
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2024)
  Цей Бібліографічний покажчик "Про війну на війні" був створений з метою систематизації та узагальнення наукових праць вчених Бердянського державного педагогічного університету, опублікованих протягом останніх двох років, які зосереджуються на вивченні та аналізі різноманітних аспектів війни. Відображаючи широкий спектр досліджень, цей покажчик включає в себе роботи, що охоплюють історичні, соціальні, економічні, педагогічні, наукові, психологічні та багато інших аспектів триваючої російсько-української війни, висвітлюючи її вплив на суспільство, індивідуальну свідомість та міжнародні відносини. Метою створення цього видання є не лише збереженням наукового внеску вчених університету, але й забезпеченням доступу до важливих ресурсів для широкого кола зацікавлених осіб, включаючи науковців, студентів, істориків, а також всіх, хто прагне глибше зрозуміти складність та наслідки війни. Цей покажчик слугуватиме важливим інструментом для подальших досліджень, освітнього процесу, та інформування громадськості, сприяючи розвитку наукового діалогу та розуміння війни в її історичному та сучасному контекстах. Ми сподіваємося, що цей покажчик стане корисним ресурсом для всіх, хто зацікавлений у глибокому аналізі та розумінні війни, її причин, перебігу, наслідків, шляхів до перемоги. Ми дякуємо Збройним Силам України за забезпечення безпеки для написання цих праць. Наша робота стала можливою лише завдяки стійкості та мужності Української Армії.