Фандрайзинг в соціальній роботі : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Фандрайзинг в соціальній роботі" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
Syllabus "Fundraising in social work" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
проєкти, програми, ресурси, меценати, фінанси, projects, programs, resources, donors, patrons, finances
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Фандрайзинг в соціальній роботі : силабус для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 5 с.