Двовір’я як філософсько-світоглядна домінанта в поетичному дискурсі Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто трансформацію язичницьких та християнських канонів в поетичному дискурсі В. Вітмена та Б.-І. Антонича; проаналізовано своєрідний художній симбіоз язичницьких і християнських вірувань у ліриці американського і українського поетів, який обумовив рецепцію і синтез народних уявлень та співіснування християнських елементів, що яскраво виявилися у релігійно-світоглядному шарі літературного міфу обох поетів.
Опис
In the article the transformation of pagan and Christian canons in the poetic discourse of W. Whitman’s and B.-I.Antonych’s mythoworks is considered; the original art symbiosis of pagan and Christian belief in the lyric poetry of the American and Ukrainian poets, caused the recertion and synthesis of national representations and coexistence of Christian elements is analysed, which were brightly displayed in the religious and worldout looking layer of a literary authors’ myth.
Ключові слова
Трансформація, християнські канони, симбіоз, рецепція, язичництво, релігійний, міф, transformation, Christian canons, symbiosis, reception, paganism, religious, myth
Бібліографічний опис
Дуброва О. Двовір’я як філософсько-світоглядна домінанта в поетичному дискурсі Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича / Оксана Дуброва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 2. – С. 55–62.
Зібрання