Основи інженерно-педагогічної творчості : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: формування в майбутніх фахівців педагогічної культури, творчого ставлення до дійсності, знання сутності інженерно-педагогічної творчості та осмислення її значення для виховання і навчання всебічно розвиненою і конкурентоспроможної особистості майбутнього професіонала, активізації його творчого потенціалу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Основи інженерно-педагогічної творчості : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 6 с.