Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності : силабус навчальної дисципліни за освітньою програмою «017 Фізична культура і спорт» на 2023-24 н. р. (бакалавр)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти спеціальної (фахової, предметної) компетентності із загальної орієнтації у застосуванні основних теоретичних положень та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності, а також сприяння у набутті таких загальних компетентностей: здатність оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у практичних ситуаціях; готовність до міжособистісної взаємодії; здатність аналізувати економічні процеси та розвиток людського буття, суспільства і природи.
Опис
Ключові слова
піраміда рухової активності, дозвілля, відновлення працездатності, рухові здібності, здоровий спосіб життя, фізична рекреація, активний туризм, спортивна анімація, рекреаційні ігри, акварекреація
Бібліографічний опис