Актуальні питання історії української літератури : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік для ОП ««Філологія. Українська мова та література»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання історії української літератури» на другому (магістерському) рівні вищої освіти є дати студентам цілісне уявлення про основні тенденції розвитку українського письменства у їх взаємозв’язку та взаємозалежності, приділяючи увагу традиціям та новаторству, відповідності загальноєвропейським і світовим тенденціям, викликам доби, простежуючи загальнонаціональну специфіку розвитку української літератури; на прикладі творчої спадщини представників вітчизняного письменства прослідкувати змінність напрямів, жанрів і стилів, зростання естетичного потенціалу української класичної літератури, її змінність і тенденційність у контексті світової культури. Основним завданням вивчення дисципліни є систематизація, активізація та доповнення набутих студентами знань про провідні напрями, школи сучасного літературознавства, історії української літератури як навчальної дисципліни.
Опис
Ключові слова
українська література, літературознавство, жанр, стиль, тенденційність
Бібліографічний опис
Новик О. П. Актуальні питання історії української літератури : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік для ОП ««Філологія. Українська мова та література». – Запоріжжя, 2023. – 11 с.