Використання елементів квесту на уроках української мови та літератури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Суспільно-економічні й політичні зміни, що відбуваються в Україні, суттєво впливають на модернізацію та реформування шкільної освіти, вимагають таких методик, технологій навчання й виховання, що максимально враховуватимуть природу дитини, її нахили, інтереси, розумові та творчі можливості, запити, тобто допоможуть знайти себе.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Страшко А. Ю. Використання елементів квесту на уроках української мови та літератури / А. Ю. Страшко // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21–22 жовтня 2020 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 103–106.