Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 45
 • Документ
  Структура фразеологических единиц со значением противопоставления
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Шаповал Наталія Володимирівна
  Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина возникла в 40-х годах ХХ столетия. В разных источниках фразеологические единицы называются по-разному: «устойчивые сочетания», «неразложимые сочетания», «неизменные выражения», то есть тесные единства, состоящие из нескольких слов и выражающие целостное понятие.
 • Документ
  Сложное предложение как синтаксическая единица: коммуникативный и конструктивный аспекты
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Токаренко Анна Миколаївна
  Находясь на высшем уровне языковой системы любого языка, синтаксис является одним из важнейших объектов внимания лингвистов. Особое место в синтаксисе занимает предложение, как минимальная единица общения. Несомненный интерес представляет и изучение функционирования сложных предложений в текстах художественной литературы
 • Документ
  Стилістичні особливості складних слів у поезії Ліни Костенко
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Шинкаренко Наталія Володимирівна
  У сучасному українському мовознавстві важливими залишаються антропоцентричні тенденції, що зосереджують увагу на зв'язках мови з її творцем, прагненням глибше розкрити сутність самої мови, проникнути в її природу, поглибити аналіз мовних явищ у контексті національної культури.
 • Документ
  Використання елементів квесту на уроках української мови та літератури
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Страшко Анжела Юріївна
  Суспільно-економічні й політичні зміни, що відбуваються в Україні, суттєво впливають на модернізацію та реформування шкільної освіти, вимагають таких методик, технологій навчання й виховання, що максимально враховуватимуть природу дитини, її нахили, інтереси, розумові та творчі можливості, запити, тобто допоможуть знайти себе.
 • Документ
  Морфологічна антонімія та її стилістичні особливості в українській поезії ХХ століття
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Чешко Анастасія Володимирівна
  Досліджуючи антоніми в українській поезії ХХ ст., можна помітити, що найчастіше вони представлені іменниковими та дієслівними антонімічними парами, рідше – прикметниковими та прислівниковими, а також числівниковими, займенниковими та прийменниковими.