Особливості естетико-екологічного виховання здобувачів початкової освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У дослідженні визначено роль еколого-педагогічної підготовки вчителя в системі національної освіти, яка спрямована на формування глибоко освічених, світоглядно зрілих та суспільно активних педагогів. Визначено, що педагогічна освіта наразі не має єдиної концепції, яка б визначала соціально-екологічні функції вчителя. Зроблено акцент на необхідності дослідження структури екологічної свідомості вчителя та шляхів її розвитку. Акцентовано увагу на духовно-естетичному розвитку педагога як основі формування екологічно значущих цінностей та впливу на педагогічну діяльність. Вказано важливість естетико-екологічної освіти для молодших школярів та розглядає позитивні та негативні аспекти емоційного сприйняття природи в процесі виховання. Висловлено основні етапи естетико-екологічного виховання учнів.
Опис
Ключові слова
еколого-педагогічна підготовка, світоглядна зрілість, естетико-екологічна освіта, духовно-естетичний розвиток, ціннісні орієнтації та ставлення до природи
Бібліографічний опис
Лесик А. С. Особливості естетико-екологічного виховання здобувачів початкової освіти / А. С. Лесик // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. уч., (м. Бердянськ, 18 вересня 2019 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 97–102.