Історія української літератури (п.п. ХІХ ст.) : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української літератури першої половини ХІХ ст.» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти є засвоєння студентами поняття «українська література» в її географічних та часових межах, ознайомлення студентів з основними тенденціями українського літературного процесу початку ХІХ століття, специфіку його розвитку та своєрідність авторських художніх стилів.
Опис
Ключові слова
Українська література, літературознавство, історія української літератури
Бібліографічний опис
Новик О. П. Історія української літератури (п.п. ХІХ ст.) : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік. – Запоріжжя, 2023. – 8 с.