Дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
У дисертації розкрито поняття сенсорного розвитку та сенсорного вміння як його функціональної одиниці, досліджено генезис проблеми сенсорного розвитку дитячої особистості у вітчизняній і зарубіжній психолого-дидактичній думці, розроблено концепцію та теоретичну модель дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів, визначено організаційно-методичні умови впровадження цієї системи в процес початкового навчання, наведено результати її експериментальної перевірки.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барбашова І. А. Дидактична система сенсорного розвитку молодших школярів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 – теорія навчання / Барбашова Ірина Анатоліївна. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2018. - 521 с.
Зібрання