Застосування іноземної мови у професійній діяльності інженерів-програмістів через виконання творчих завдань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Відповідно до вимог реформи вищої освіти в Україні та Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти вищі навчальні заклади отримали завдання забезпечити належну підготовку фахівців за європейськими стандартами. Її результатом є здатність випускника виконувати професійні функції на належному рівні, що проявляється у професійній готовності. У зв’язку з цим ми запровадили особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови майбутніх інженерів програмістів.
Опис
Ключові слова
індивідуалізація навчання, самоактуалізація, творчі здібності, завдання, іноземна мова, освітній процес, професійна діяльність, творчі завдання
Бібліографічний опис
Колісник В. Ю. Застосування іноземної мови у професійній діяльності інженерів-програмістів через виконання творчих завдань / В. Ю. Колісник // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 86-88.