Передумови формування готовності майбутніх логопедів до професійної діяльності на селі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Молодий вчений
Анотація
У статті подано аналіз історико-педагогічних передумов становлення логопедичної допомоги на селі, формування готовності майбутніх логопедів до роботи в зазначених умовах. Узагальнено досвід організації дошкільного виховання на початковому його етапі. Відображено ставлення дефектологів до можливості перенесення коректувальної допомоги дітям з вадами мовлення на дошкільний вік. Виявлено фактори, які певним чином впливали на зазначені процеси.
Опис
The article presents an analysis of the historical and pedagogical prerequisites for the development of speech therapy in rural area, the formation of the readiness speech therapists to work in these conditions. The experience of the organization of preschool education at its initial stage is generalized. The attitude of defectologists to the possibility of transferring correctional care to children with speech disorders at preschool age is reflected. Factors that have a certain influence on these processes have been identified.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Передумови формування готовності майбутніх логопедів до професійної діяльності на селі / Г. М. Мицик // Молодий вчений. – 2017. – № 8. – С. 243–248.
Зібрання