Peculiarities of Stage Directions as Optional Components of Adjoining Constructions

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Анотація
The paper deals with the peculiarities of functioning of such extralingual means as stage directions within the framework of adjoining constructions and composite sentences. The conclusion was drawn about the universality of separating properties of the interpositively located stage directions in relation to the adjoining constructions and composite sentences in terms of form with maintaining the semantic unity of their parts.
Опис
У роботі розглянуті особливості функціонування таких екстралінгвальних засобів як сценічні ремарки в межах приєднувальних конструкцій і складних речень. Зроблено висновок про універсальність членувальних властивостей інтерпозитивно розташованих ремарок по відношенню до приєднувальних конструкцій і складних речень у формальному плані при збереженні семантичної єдності їхніх частин.
Ключові слова
adjoining construction, base utterance, adjoined part, extralingual means, stage direction
Бібліографічний опис
Bohdan V. Peculiarities of Stage Directions as Optional Components of Adjoining Constructions / Valerii Bohdan // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Бердянськ, 12 травня 2020 p.). – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – C. 18–22.