Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації дистанційного навчання в умовах сучасного освітнього ландшафту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано причини та результати першого досвіду масової роботи освітніх закладів України в дистанційному режимі, які засвідчили, що в цілому вдалося змінити й адаптувати їх середовище для його повноцінного функціонування. Визначено перспективність розвитку дистанційних технологій навчання, які забезпечують доступ людей до освіти без обмежень за віком, статтю, соціальним статусом, станом здоров'я та в умовах надзвичайних ситуацій, що підвищує мобільність суспільства. Виявлено, що особливої уваги потребує проблема професійної підготовки майбутніх учителів до організації дистанційного освітнього процесу в початковій школі, оскільки для дітей молодшого шкільного віку характерним є низький рівень самостійності навчально-пізнавальної діяльності, слабка довільність уваги, висока потреба в особистому контакті з учителем. Це зумовлює специфіку діяльності педагога. Презентовано короткий зміст і експериментально доведено ефективність вибіркового освітнього компонента «Дистанційна освіта в початковій школі», який спрямовано на формування професійної компетентності майбутніх учителів, що забезпечує готовність до реалізації освітнього процесу в початковій школі у форматі дистанційного або змішаного навчання. Студенти мають можливість дослідити сутність дистанційної форми навчання в початковій школі; зрозуміти специфіку комунікації вчителя з учнями, батьками, адміністрацією під час дистанційного навчання, роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в таких умовах; вивчити методичні рекомендації з організації онлайн занять; визначити технічні, ергономічні й етичні критерії якісної відеоконференції; оволодіти досвідом роботи з різними сервісами для організації відеозв`язку; опанувати загальні принципи організації дистанційного освітнього процесу за допомогою Goggle Clasroom; ознайомитися з якісними україномовними відеоресурсами для візуалізації навчального матеріалу уроку, сервісами для проведення онлайн тестувань учнів, зручностями інтерактивних онлайн дошок.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нестеренко М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації дистанційного навчання в умовах сучасного освітнього ландшафту / Марина Нестеренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 98– 107.
Зібрання