Спеціальна педагогіка : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для ОП «Дошкільна освіта»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ, Запоріжжя
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка» є озброєння здобувачів вищої освіти знаннями з теорії спеціального навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних закладах, практична підготовка здобувачів вищої освіти до виконання професійних обов’язків дефектолога спеціальної школи або закладу дошкільної освіти. Предметом даної дисципліни є дослідження історичних та педагогічних аспектів спеціальної педагогіки, вивчення підходів держави та суспільства до організації спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Курс надає комплексні знання, охоплюючи як теоретичні, так і практичні аспекти спеціальної освіти, розвиває професійні навички, сприяє практичному оволодінню основними педагогічними категоріями та поняттями в галузі спеціальної педагогіки.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис