Кафедра прикладної психології та логопедії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 29
 • Документ
  Нейрологопедія та нейрокорекція : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023–2024 навчальний рік (4 курс)
  (БДПУ, 2023) Лопатіна, Ганна Олександрівна
  Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань студентів з логопедії та спеціальної психології та надання їм необхідних компетенцій для успішної роботи з особами, які потребують нейрологопедичної допомоги; формування цілісного (гештальтного) розуміння патологічних феноменів у межах мовленнєвої та інших вищих психічних функцій, що дозволить більш точно, всебічно і з урахуванням нових досягнень нейронаук зрозуміти причини порушень мовлення, а саме їх мозкових механізмів й визначити способи професійної допомоги дітям та дорослим. Предметом цієї дисципліни є вивчення мозкових механізмів, які лежать в основі розвитку і функціонування мовленнєвих та інших вищих психічних функцій, а також розробка та застосування методик нейрологопедичної допомоги для осіб з порушеннями в цих сферах; основних патологічних змін у мовленнєвих та суміжних процесах, зокрема, з урахуванням новітніх наукових досліджень та відкриттів у галузі нейронаук; педагогічних, психологічних та медичних аспектів діагностики, корекції та реабілітації осіб з порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах інклюзивної освіти.
 • Документ
  Нейрологопедія та нейрокорекція : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023–2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Лопатіна, Ганна Олександрівна
  Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань студентів з логопедії та спеціальної психології та надання їм необхідних компетенцій для успішної роботи з особами, які потребують нейрологопедичної допомоги; формування цілісного (гештальтного) розуміння патологічних феноменів у межах мовленнєвої та інших вищих психічних функцій, що дозволить більш точно, всебічно і з урахуванням нових досягнень нейронаук зрозуміти причини порушень мовлення, а саме їх мозкових механізмів й визначити способи професійної допомоги дітям та дорослим. Предметом цієї дисципліни є вивчення мозкових механізмів, які лежать в основі розвитку і функціонування мовленнєвих та інших вищих психічних функцій, а також розробка та застосування методик нейрологопедичної допомоги для осіб з порушеннями в цих сферах; основних патологічних змін у мовленнєвих та суміжних процесах, зокрема, з урахуванням новітніх наукових досліджень та відкриттів у галузі нейронаук; педагогічних, психологічних та медичних аспектів діагностики, корекції та реабілітації осіб з порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах інклюзивної освіти.
 • Документ
  Методика роботи з дітьми з емоційно-поведінковими порушеннями : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023–2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Лопатіна, Ганна Олександрівна
  Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними принципами та підходами до роботи з дітьми, що мають емоційно-поведінкові порушення; розвиток навичок та компетенцій для ефективного виявлення, оцінки та корекції емоційно-поведінкових порушень; підготовка майбутніх фахівців до розробки та реалізації індивідуальних корекційних планів та стратегій взаємодії з цією категорією дітей. Предметом цієї дисципліни є вивчення різноманітних емоційно-поведінкових порушень у дітей, включаючи їх причини, прояви та вплив на розвиток та навчання. Вона охоплює комплексні підходи до оцінки цих порушень, планування та впровадження цілеспрямованих втручань, а також використання терапевтичних технік, адаптованих до індивідуальних потреб. Додатково, дисципліна зосереджена на розвитку співпраці з сім'ями, освітянами та іншими фахівцями для підтримки соціального, емоційного та академічного зростання дитини. Вона також включає дослідження актуальних наукових робіт, практик, заснованих на доказовій базі, та політичних аспектів, пов'язаних з освітою та лікуванням дітей з емоційно-поведінковими порушеннями. Метою є надання студентам глибокого розуміння складностей, які виникають, та навичок, необхідних для здійснення позитивного впливу на життя постраждалих дітей.
 • Документ
  Методика роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (2023) Ревуцька, Олена Володимирівна; Бабіченко, Альона Денисівна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Методика роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку» є підготовка висококваліфікованих фахівців спеціальної освіти, здатних здійснювати всебічний навчально-виховній, корекційно-розвитковий вплив на дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, озброєння здобувачів вищої освіти знаннями з теорії та спеціальної методики роботи з дітьми порушеннями інтелектуального розвитку в спеціальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
 • Документ
  Спеціальна педагогіка: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Ревуцька, Олена Володимирівна; Самойленко, Інна Олександрівна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка» є озброєння здобувачів вищої освіти знаннями з теорії спеціального навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних закладах, практична підготовка здобувачів вищої освіти до виконання професійних обов’язків дефектолога спеціальної школи або закладу дошкільної освіти.