Формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти шкіл-інтернатів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Анотація
У сучасних нормативних документах, що регулюють процес освіти, зокрема в Концепції Нової української школи та Державному стандарті початкової освіти, підкреслено важливість формування в учнів компетентностей для життя, серед яких чільне місце посідає вміння вільного володіння державною мовою, що передбачає здатність усвідомлено використовувати мовні засоби для усного і писемного «ефективного спілкування».
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Лесик А. Формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти шкіл-інтернатів / А. Лесик // Формування особистості в освітньому процесі: теорія і практика : колективна монографія / за ред. І. Барбашової, Л. Ярощук. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. – Розд. 1.4. – С. 76–107.
Зібрання