Етнокультурна спадщина греків Північного Приазов’я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
В статті розглядаються дві лінгвістичні групи греків Приазов’я, конкретизуються розбіжності в мові двох етнічних груп греків Приазов’я, осмислюються особливості лі тературного доробку греків-урумів та греків-румеїв, досліджуються історія фольклору та літературна спадщина греків Приазов’я. Стаття визначає значення спадщини у від родженні грецької культури Приазов’я в контексті сучасного літературного процесу України. Введення в науковий обіг дослідження спадщини грецьких поетів та письмен ників Приазов’я збагатить українське літературознавство новими моментами в осмис ленні розмаїтої гілки грецької літературної творчості, єдиної думки про яку та оцінку якої немає досі.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нагай І. Д. Етнокультурна спадщина греків північного приазов’я / І. Д. Нагай // Мова і культура : науковий журнал. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – Вип. 22, Т. V (200). – С. 332–336.
Зібрання