Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед здобувачів закладу загальної середньої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз явища “булінг” та надати йому загальну характеристику; на основі аналізу особливостей профілактики булінгу як соціально-педагогічної проблеми розкрито її нормативно правові основи, форми, методи та технології; визначено наявний рівень прояву булінгу в учнівському середовищі; розроблено проєкт шкільної служби медіації за формою “рівний-рівному” як засобу соціально-педагогічної профілактики булінгу.
Опис
The qualification work carried out a theoretical analysis of the phenomenon of "bullying" and give it a general description; based on the analysis of the features of the prevention of bullying as a socio-pedagogical problem, its normative legal foundations, forms, methods and technologies are disclosed; the existing level of bullying manifestation in the student environment is determined; developed a project of a school mediation service in the form of "peer-to-peer" as a means of socio-pedagogical prevention of bullying.
Ключові слова
булінг, профілактика булінгу, учнівське середовище, шкільна служба медіації, bullying, prevention of bullying, student environment, school mediation service
Бібліографічний опис
Врублевська О. Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед здобувачів закладу загальної середньої освіти : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. О. Гуренко. – БДПУ, 2023. – 105 с.