Основи психологічного консультування з практикумом : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування з практикумом» є: - розглянути теоретичні основи психологічного консультування; - розглянути державну політику щодо надання психологічної допомоги населенню; - виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; - розвивати у студентів здібності до роботи в галузі надання психологічної допомоги, сприяти підвищенню їх загальнокультурного рівня. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психологічного консультування з практикумом» є: - ознайомити студентів із загальними основами психологічного консультування, предметом, завданнями та методами роботи; - розглянути характеристику складових частин процесу надання консультативної допомоги, закономірності та принципи цього процесу; - розвивати у майбутніх психологів здатність до аналітичного осмислення психологічної дійсності, навчання їх творчим підходам до визначення практичних дій у нестандартних психологічних ситуаціях, уміння приймати рішення (найбільш вдалі) у відповідності до принципів та закономірностей процесу надання практичної психологічної допомоги.
Опис
Ключові слова
консультування, рефлексивне, нерефлексивне слухання, запит, ефективні запитання, структура консультаційного процесу, звортній зв’язок
Бібліографічний опис