Соціально-педагогічні умови соціалізації дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі проаналізовано поняття та сутність процесу соціалізації дитини на всіх вікових етапах розвитку; схарактеризовано проблеми і потреби дитини, яка виховується у сім'ї, що перебуває у складних життєвих обставинах через алко/нарко залежність батьків; визначено зміст соціальної роботи з сім'ями та соціально-педагогічні умови соціалізації дітей сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах через алко/нарко залежність батьків; розроблено ефективний механізм взаємодії інститутів соціальної роботи в створенні соціально-педагогічних умов для соціалізації дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах через алко/нарко залежність батьків на основі аналізу реальних практичних кейсів.
Опис
The qualification work analyzes the concept and essence of the process of socialization of the child at all age stages of development; the problems and needs of a child brought up in a family in difficult life circumstances due to the alco/narco dependence of parents are characterized; the content of social work with families and the socio-pedagogical conditions for the socialization of children of families in difficult life circumstances due to the alco/narco dependence of parents are determined; an effective mechanism for the interaction of social work institutions in creating socio-pedagogical conditions for the socialization of children from families who find themselves in difficult life circumstances due to the alco/narco dependence of parents on the basis of an analysis of real practical cases.
Ключові слова
соціалізація, діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, алко/нарко залежність, соціально-педагогічні умови, socialization, children from families who find themselves in difficult life circumstances, alco/narco dependence, social and pedagogical conditions
Бібліографічний опис
Рубль Н. Соціально-педагогічні умови соціалізації дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. А. Попова. – БДПУ, 2024. – 107 с.