Робота психолога з травмою : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Робота психолога з травмою» є формування теоретичних знань про психологічну сутність травми, типологія травм, причини її виникнення та механізми розвитку, а також практичної підготовки для забезпечення психологічної допомоги особистості з травмою. Основними завданнями вивчення дисципліни «Робота психолога з травмою» є: 1) засвоєння студентами поняття травма, її види та причин виникнення; 2) формування знань про основні симптоми травми та динаміку їх прояву; 3) ознайомлення із методами діагностики травми 4) оволодіння практичним інструментарієм роботи з травмою.
Опис
Ключові слова
травматична подія, психотравма, стрес, горе, горювання, кризовий психолог, арттерапія, транзактний підхід, нарративний підхід
Бібліографічний опис