Експериментальна психологія : силабус навчальної дисципліни для ОПП Психологія на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: створення умов для засвоєння здобувачами цілісної системи знань з питань розвитку експериментального методу в дослідженні психіки, розкриття сутності та принципів експериментального дослідження психіки, його структури, етапів і типів експерименту; розгляд основних складових експерименту: змінні, гіпотези, планування, обробка та інтерпретація результатів дослідження; розвиток професійно- та особистістноважливих якостей майбутніх фахівців. Предмет вивчення навчальної дисципліни: цілеспрямоване системне вивчення методів психологічного дослідження, ознайомлення з плануванням психологічного експерименту та представлення проблем загальної методології організації психологічного дослідження
Опис
Ключові слова
експеримент, методологія, залежні та незалежні змінні, аналіз результатів, емпіричні дослідження, внутрішні та зовнішні впливи, гіпотеза, контрольна та експериментальна групи, статистичний аналіз
Бібліографічний опис
Федорик В. В. Експериментальна психологія : силабус навчальної дисципліни для ОПП Психологія на 2023-2024 навчальний рік. - БДПУ, 2023. - 8 с.