Художні домінанти трагікомедій В. Діброви

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовані п’єси В. Діброви, опубліковані в збірці “Чотири, три, два один”. З’ясовано, що літературознавці переважно зосереджують увагу на прозі письменника, зокрема ознаках індивідуального стилю. Драматургія автора вивчається в контексті літературного процесу кінця XX – початку XXI століття. П’єси Володимира Діброви ілюструють як драматург уважно підходить до кожної людської долі, намагаючись розібратися у причинах поведінки; саме тому майже відсутні однозначні оцінки й відповіді на моральні проблеми. Гротескне висміювання завжди відбувається на фоні побутових ситуацій.
Опис
In the article there have been analyzed the plays by V. Dibrova published in the compendium “Four, Three, Two, One”. It has been revealed that modern literature researchers focus on the writer’s prose texts, in particular, author’s individual style features. V. Dibrova’s drama is studied in the contest of literary process in the period from the end of the XX th to the beginning of the XXI th century. The plays by V. Dibrova exemplify the approach to each person’s fate. He attempts to realize the behavioural reasons. That’s why in his plays there are no unambiguous evaluation and moral problem decisions. Grotesque ridiculing occurs on the household situation background.
Ключові слова
Драматургія, п’єса, трагікомедія, індивідуальний стиль, гротеск
Бібліографічний опис
Вірченко Т. Художні домінанти трагікомедій В. Діброви / Тетяна Вірченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 156–161.
Зібрання