Фольклорні мотиви та образи в поетичній спадщині Якова Щоголева

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена розгляду питання про вплив на поетичну спадщину Якова Щоголева усної народнопісенної творчості. Наголошується на тому, що поет творчо підходив до обробки фольклорних мотивів, сюжетів, вводив у свої твори художні елементи усної народної творчості.
Опис
This article is connected with the influence of folklore on the Yakіv Shchogolev’s poetry. The main theme is the fact that the author with a great enthusiasm worked with folklore and used in his own works some elements of folklore.
Ключові слова
фольклор, мотиви, образи, романтизм
Бібліографічний опис
Регуш Ю. С. Фольклорні мотиви та образи в поетичній спадщині Якова Щоголева / Юлія Регуш // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 41–50.
Зібрання