Випуск 1 (2014)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 29
 • Документ
  Ex providentia majōrum: жанровий різновид сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературі І половини ХІХ ст.
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2014) Чик, Денис
  У статті обґрунтовується думка, що М. Еджворт і Г. Квітка-Основ’яненко стали фундаторами жанрового різновиду сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературах. У романах “Castle Rackrent” і “Пан Халявский” показано історичні зміни та трансформації, які відбувалися з дворянськими родинами Ірландії та України у XVIII ст. За жанром – це сімейні хроніки, які охоплюють історію трьох поколінь, і не є історичними романами. Міфо-ритуальною основою романів є культ предків, який у текстах десакралізовано.
 • Документ
  Анатомія імперій: історичний дискурс українського та німецькомовного роману виховання ІІ половини ХІХ ст.
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2014) Чик, Ольга
  У статті розглянуто специфіку історизму романів виховання “Люборацькі” А. Свидницького, “Der grüne Heinrich” Ґ. Келлера, “Die Akten des Vogelsangs” В. Раабе, “Effi Briest” Т. Фонтане. А. Свидницький та І. Нечуй-Левицький зображують негативні впливи дискримінаційної політики Російської імперії. Формування героїв Ґ. Келлера та Т. Фонтане також пов’язане з розбудовою Швейцарської конфедерації та Германської імперії О. фон Бісмарка. Історичний процес перетворення Німеччини у промислову країну наприкінці ХІХ ст. відтворено у романі В. Раабе.
 • Документ
  Стихотворение О. Э. Мандельштама “Золотистого меда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2014) Казарин, Владимир; Новикова, Марина; Криштоф, Елена
  В статье проанализировано стихотворение О. Э. Мандельштама “Золотистого меда струя из бутылки текла…”. Cплетая в цепочке ассоциаций сегодняшнее и давно минувшее, скоротечное и непреходящее, обиходное и легендарно-мифологическое, Мандельштам запечатлевает в своем произведении глубокое чувство драгоценности жизни.
 • Документ
  Фольклоризм поезії Сильвестра Яричевського в контексті розвою української літератури від романтичного традиціоналізму до сецесіонізму
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2014) Погребенник, Володимир
  Статтю присвячено проблемі впливу сецесіонізму – різновиду модернізму в літературі початку ХХ ст. – на естетичні принципи і художню практику С. Яричевського-поета, зокрема як автора ліро-епічних творів, прикметних асиміляцією міфофольклорних джерел.
 • Документ
  Образ Тараса Шевченка в авторському міфотворенні біографічного сюжету
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2014) Бондарева, Олена
  У статті на прикладі п’єси І. Драча розглянуто нетрадиційну для української літератури жанрову форму белетризованої драми, яка враховує структурні особливості всіх трьох родів літератури. У подібній художній цілісності нового ґатунку на досить специфічному рівні відбувається розмивання жанрових та родо-видових кордонів. Подібні факти жанрового критицизму властиві й іншим європейським літературам.