Переклад як осучаснення давньої літератури: рецензія на монографію Шмігера Тараса “Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Перекладознавство як частина літературознавчої науки не надто розвинене в Україні, а надто, якщо говорити про переклад сучасною українською мовою давньої літератури, що має таку рису як багатомовність. Монографія Тараса Шмігера “Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами” в цьому сенсі має велике значення, оскільки містить огляд розвитку перекладознавства і водночас подає розлогий реєстр текстів давньої літератури, які викликали інтерес перекладачів.
Опис
Монографія містить розлогий науковий апарат, окрім списку використаних джерел подано іменний та тематичний покажчики. Наукова термінологія, якою послуговується автор, є розлогою і почасти міждисциплінарною, оскільки поєднує і мовознавчі і літературознавчі терміни, проте від цього робота тільки виграє. Загалом наукова праця Тараса Шмігера “Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами” заповнює лакуни в дослідженні перекладу української літератури і уможливлює поглиблене перепрочитання текстів, а також окреслює шляхи й перспективи наукової рецепції давньої літератури. Текст монографії на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук стилістично вправний, науково обґрунтований, розкриває авторське бачення проблеми.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Новик О. Переклад як осучаснення давньої літератури : рецензія / Ольга Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 215–216. – Рец. на кн. : Шмігер Т. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами : монографія / Тарас Шмігер. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 510 с.
Зібрання