Технології залучення учнівської молоді до українських традицій засобами етнодизайну

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Етнодизайн та етнокультурне середовище українського народу мають глибинне коріння, що є дієвим засобом естетичного, гуманістичного, національного виховання учнівської молоді та набуває особливої актуальності в умовах розвитку Нової української школи. Народні ремесла яскраво відображають та найкраще зберігають традиційний виховний ідеал українського народу, що міститься в творах декоративно-ужиткового мистецтва, доступних для сприйняття й осмислення учнями. Вирішальним чинником етнокультурного та трудового виховання сучасної молоді є різноманітні форми залучення її до українських традицій та народного мистецтва, зокрема знайомство з технологіями виготовлення української народної іграшки, якій відведено важливе місце в навчально-виховному процесі учнівської молоді. Вузлова лялька є унікальною технологією, адже саме в цьому виді народної творчості як в етнодизайнерському проєкті поєднано декілька видів традиційного українського декоративно-ужиткового мистецтва. У процесі виготовлення вузлової ляльки використовуються орнаментика різних етнографічних регіонів України, традиційні техніки вишивання, фарбування тканини рослинними барвниками, ткацтво, вибійка, бісеронанизування, валяння з вовни, художня кераміка, технології моделювання штучних квітів з паперу, тканини, дерев’яної стружки, автентичні прийоми воскування, давні техніки та прийоми зав’язування наміток та хусток, пошиття й оздоблення очіпків. Серед розмаїття форм, методів і засобів етнодизайну, що сприяють залученню учнівської молоді до українських традицій, у нашому дослідженні виділено й обґрунтовано ряд простих та ефективних освітніх технологій: музейно-педагогічна діяльність, відвідування культурно-мистецьких заходів, виставок творів народного мистецтва, тематичних виставок-презентацій, використання аудіо- та відеозаписів з етнографічних експедицій тощо. Особливе значення в популяризації народного мистецтва серед молоді має особисте спілкування з носіями традицій у форматі творчих зустрічей з майстрами народної творчості, відвідування майстер-класів, персональних виставок та майстерні народного майстра. Окреслені технології залучення молоді до народного мистецтва впливають на розвиток пізнавальної, емоційної сфери особистості, її творчих здібностей, сприяють творчій та продуктивній навчальній діяльності учнів.
Опис
Ключові слова
Етнодизайн, народне мистецтво, українська вузлова лялька, традиційні технології виготовлення та декорування народної ляльки, естетичне, гуманістичне, національне виховання учнівської молоді, технології ознайомлення молоді з народними традиціями
Бібліографічний опис
Свиридюк Н. Технології залучення учнівської молоді до українських традицій засобами етнодизайну / Наталія Свиридюк // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1.- С.154-164.
Зібрання