Випуск 1 (2023)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 44
 • Документ
  Theoretical issues of future teachers’ sustainable professional self-development
  (Berdyansk State Pedagogical University, 2023) Shymanovych Iryna
  The article highlights some theoretical issues which are crucial for future teachers’ consistent professional growth. The paper touches upon the essence of the concept of «professional self-development» within the framework of teacher training. The research fundamental idea is traced back to its scientific origins an analysis is conducted to define the concept. It is stated that despite many published works that focus on or address a particular topic, there is ambiguity of approaches to the interpretation of «professional self-development» in scientific and pedagogical literature. The paper presents Ukrainian and foreign scientists’ understanding of the essence of professional self-development. The research reveals that in contemporary pedagogical science, professional self-development is viewed as a multifaceted concept. According to scientists, professional self-development of a teacher is regarded as a distinct activity that follows a particular structure, which includes elements such as motives, goals, content, subjects, objects, means, implementation conditions, approaches and outcomes. The concept and fundamental nature of «professional self-development» are analyzed and explored. According to the concepts of scholars, the author's definition of this phenomenon is explained, specifically within the context of the terminological field of training future teachers for their profession. Within the current scientific space, there exist multiple definitions of the term «professional self-development», each with their own distinct differences and variations determined by the researcher’s perspective, subject area of study, scientific beliefs and interests. Upon analyzing the conceptual and terminological framework of the research, it can be concluded that although there are numerous interpretations of the central concept in pedagogical discourse, professional self-development of future teachers is primarily regarded as a deliberate and innovative approach that involves improving one’s own personality and developing oneself into a professional. The author states that professional self-development is an essential aspect of pedagogical activity and a crucial element of contemporary teacher training.
 • Документ
  Напрями покращення процесу дипломування фахівців морської галузі
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Шапар Любов
  У статті розкриваються основні проблеми, з якими стикаються моряки при отриманні робочих дипломів на присвоєння звання особи командного складу морських суден. Одним з основних етапів у становленні морської кар’єри кожного морського фахівця є отримання морських свідоцтв та дипломів. Їх видачею займається такий державний орган, як Адміністрація судноплавства. Основна проблема в цьому процесі – це подання морських документів, їх перевірка для присвоєння або підтвердження звання осіб командного складу морських суден під час кваліфікаційного іспиту у Державній кваліфікаційній комісії Адміністрації судноплавства. Для вирішення цієї проблеми Міністерством інфраструктури України та Адміністрацією судноплавства було розроблено спеціальну інформаційно-комунікаційну систему Адміністрації судноплавства у сфері підготовки та дипломування членів екіпажів суден. Електронна система дозволяє морякам: користуватися цифровими документами, подавати документи на отримання або підтвердження робочих дипломів, подавати он-лайн заявки на державні послуги, контролювати процес верифікації морських документів, завантажувати дипломи у декілька кліків без потреби стояти у чергах до державних установ. Окрім того, для самих державних установ ця електронна система забезпечує створення єдиного реєстру усіх морських документів, а саме: сертифікатів, паспортів моряка, закордонних паспортів, медичних свідоцтв, дипломів про завершення навчання в закладах вищої освіти, курсів підвищення кваліфікації, робочих дипломів або свідоцтв, послужних книжок моряка із записами щодо плавального стажу, інформації щодо поданих заявок та отриманих протоколів тощо. Створення єдиного реєстру для морських фахівців допомагає правильно організувати роботу та одночасно підвищити рейтинг українських моряків до європейського рівня.
 • Документ
  Забезпечення безбар’єрного доступу до здоров’язбережувального освітнього середовища
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Хатунцева Світлана; Глазкова Ірина; Ляхова Інна
  У статті розкрито основні результати дослідження актуальних питань забезпечення безбар’єрного доступу учасників освітнього процесу до здоров’язбережувального освітнього середовища з урахуванням сучасних міграційних процесів. Зауважено: на законодавчому рівні акцентовано увагу на тому, що необхідним є пошук шляхів удосконалення процесу збереження, зміцнення й формування здоров’я. Наголошено, що одним з таких шляхів є забезпечення безбар’єрного доступу учасників освітнього процесу до здоров’язбережувального освітнього середовища. Встановлено, що на формування здоров’язбережувального освітнього середовища впливають групи чинників: по-перше, соціально-політичні, психолого-педагогічні, культурні, організаційні, управлінські; по-друге, медичні, гігієнічні, валеологічні, реабілітаційні; по-третє, природні та антропогенні. Доведено, що процес створення здоров’язбережувального освітнього середовища базується на принципах зміцнення, примноження та відновлення здоров’я учасників освітнього процесу, що передбачає комплекс заходів, спрямованих на перебудову традиційної системи освіти та формування культури здоров’я студентської молоді. Зауважено, що створення здоров’язбережувального середовища передбачає з одного боку – реалізацію діагностично-профілактичних, оздоровчих, реабілітаційних, коригувальних заходів, з іншого – вимагає від фахівців розроблення й упровадження в освітній процес спеціальних методик та сучасних оздоровчих освітніх технологій, які б забезпечили безбар’єрний доступ учасників освітнього процесу до здоров’язбережувального освітнього середовища. Вказано, що одним з механізмів забезпечення безбар’єрного доступу учасникам освітнього процесу до здоров’язбережувального середовища є створення освітнього хабу «Безбар’єрний доступ до здоров’язбережувального освітнього середовища», з використанням сучасних інформаційних технологій. Пріоритетними напрямами роботи освітнього хабу є розширення уявлень про безбар’єрне середовище, політику безбар’єрності в світі, передові практики інклюзивності. Окреслено деякі принципи забезпечення роботи освітнього хабу: партнерства, співробітництва та діяльності. Наголошено, що важливим чинником розвитку та імплементації державної політики щодо забезпечення безперешкодного доступу населення до різних сфер життєдіяльності, є безбар’єрний доступ українцям – вимушеним мігрантам до здоров’язбережувального освітнього середовища.
 • Документ
  Peculiarities of the planning and conducting esp courses for the military forces
  (Berdyansk State Pedagogical University, 2023) Khalabuzar Oksana
  The article is devoted to the peculiarities of planning and conducting dpecial courses of English languafe which would be oriented on the improvement soldiers’ communicative skills. The author underlines that within modern conditions the security and safety of our country needs a highly-qualified military professionals. Thus, the change should involve the training of the English language teachers, able to plan and conduct ESP (English for Specific Purposes) courses for different purposes, including «English for the Military Forces». The purpose of the study is to reveal the features of the planning and conducting ESP courses for the Military Forces. The obiect of the research work is the author’s written syllabus for the ESP course for the military forces. It is made the stress on the fact that nowadays the Ukrainian army transforms according to NATO standards, which must be resulted in the cooperative international activities. One of the important steps is the training of the soldiers and command staff, able to communicate with foreign collegues in English because it it is necessary for the performance and execution of common combat tasks along with the troops of the Alliance. Mastering English during the planned ESP course gives the carreer opportunities for our soldiers because they will be able to become the world-class class specialists. This could be realised due to the especially planned ESP Courses, which could be conducted on the base of the educational institutions considering the peculiarities of the work with the students within the Multicultural Educational Society. The article contains the author’s syllabus, which includes the content which should be mastered by the soldiers and command staff. The prposed tasks from the ESP course are based on the non-standard methods of teaching military forces including problem-solving methods of teaching, active, creative forms and methods such as the project method, «brainstorming», discussions, the method of podcasts, the associative method, training in collaboration or cooperative learning, sliding, case-study and role-playing games, argumentative essay writing, concept maps, webs, charts, flipped classroom, content and language integrated learning (CLIL) etc.
 • Документ
  Практичні приклади та переваги використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін екологічного спрямування
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Скиба Вікторія; Ганчук Максим; Вознюк Наталія; Ліхо Олена
  Основним пріоритетом при викладанні дисциплін екологічного спрямування є створення в студентів просторового уявлення про системність процесів, що відбуваються на різних рівнях зв’язків в екосистемах, формування усвідомлення екологічних змін, які швидкими темпами відбуваються в глобальному масштабі. Відмінною рисою при роботі зі здобувачами інших спеціальностей є те, що скоріш за все екологія не стане їх подальшим професійним пріоритетом, але вони мають чітко усвідомити, що екологічний складник – це один з ключових базисів сталого розвитку, потенціал для міжнародного співробітництва в усіх без винятку професійних сферах. Саме екологічно свідомий підхід має стати підґрунтям подальшої професійної діяльності, світоглядною концепцією та буденною звичкою кожної людини. У статті проаналізовано інтерактивні форми, методи, прийоми і технології професійного навчання, які визнані найефективнішими та вже не перший рік утримують пріоритетну позицію серед рекомендованих підходів для застосування в освітньому процесі. Такі форми навчання показують високу результативність при викладанні дисциплін екологічного спрямування у ЗВО. За рахунок спільної взаємодії між учасниками освітнього процесу відбувається обмін iнфopмaцiєю, моделювання проблемних ситуацій та побудова концепції їх спільного вирішення, зaнуpення в реальну атмосферу спільної комунікації, обговорення та підсумовування отриманих результатів. Такий підхід дозволяє активізувати освітній процес, зробити його цікавішим, а головне – результативнішим. Спираючись на власний досвід викладання дисциплін екологічного спрямування, було виокремлено перелік інтерактивних методів, застосування яких в освітньому процесі дозволяє суттєво підвищити відсоток сприйняття матеріалу здобувачами вищої освіти. Застосування будь-якого із запропонованих методів супроводжується колективним обговоренням, аналізом та синтезом інформації, підсумовуванням загальних ідей та пропозицій.