Соціальна педагогіка : силабус на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Соціальна педагогіка" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". Мета курсу: розкриття теоретичних основ соціальної педагогіки як науки та обґрунтування змісту провідних напрямів соціально-педагогічної діяльності з представниками різних соціальних груп; ознайомлення з функціями, методами, принципами соціальної педагогіки як науки, проаналізувати провідні напрями професійної діяльності, спрямованих на педагогізацію середовища та створення оптимальних умов для соціалізації молодого покоління. Предмет курсу: теоретико-методологічна база з основ соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної соцыально-педагогічної практики.
Опис
Syllabus "Social pedagogy" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Social work and social pedagogy"
Ключові слова
соціальна педагогіка, педагог соціальний, соціалізація, соціальне виховання, девіантна поведінка, social pedagogy, social pedagogy, socialization, social education, deviant behavior
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Соціальна педагогіка : силабус на 2023 – 2024 навчальний рік для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". - Запоріжжя, 2023. - 5 с.