Силабус. Історія України .016 Спеціальна освіта. ОП Логопедія. Спеціальна психологія.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогіний університет
Анотація
Силабус для навчальної дисципліни «Історія України» спеціальності 016 Спеціальна освіта. ОП Логопедія. Спеціальна психологія. Метою дисципліни є опанування історичними знаннями, закономірностями історичного розвитку, ознайомлення з новими підходами до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища; актуалізація, систематизація та поглиблення історичних знань. Основними завданнями вивчення дисципліни є 1) навчання способам добору матеріалу для аналізу історії на засадах принципу полікультурності, аксіологічності, послідовності; 2) набуття знань методів і прийомів ефективного спілкування, уміння створювати позитивний емоційний клімат; 3) формування вміння простежувати, діагностувати процес історичного розвитку, побудований на засадах полікультурності; 4) використання історичних процесів у сучасному житті. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: 1) хронологію історичних подій; 2) закономірності історичного розвитку; 3) причинно-наслідкові зв’язки історичних явищ. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти: 1) правильно оперувати термінами та поняттями; 2) ефективно застосовувати набутті знання у житті; 3) мати власну позицію щодо наслідків історичних подій; 4) бути патріотом української держави.
Опис
Ключові слова
Україна, історія, історичні джерела Київська Русь, Галицько-Волинська держава, литовсько-польська доба, козацька доба, Руїна, Запорізька Січ, Гетьманщина, український національний рух, Перша світова війна, Українська національно-демократична революція, Універсали УЦР, УНР, ЗУНР, УРСР, Голодомор, Друга світова війна, УПА, радянська індустріалізація, колективізація, радянізація, «відлига», епоха «застою», дисидентський рух, «перебудова», суверенітет, незалежність, Конституція України, Оранжева революція, Євромайдан, російська агресія.
Бібліографічний опис